Hout en geothermie: ijzersterke combinatie!

Eenzijdige afhankelijkheid van aardgas (fossiele energie) wordt in de tuinbouw als een toenemend risico gezien. Op langere termijn gaat de beschikbaarheid van aardgas afnemen en jaarlijks neemt de energiebelasting met ongeveer 10% toe. Op enig moment gaat dat bij de tuinder in de portemonnee pijn doen. In de Noordoostpolder en in Koekoekspolder hebben tuinders de afgelopen jaren zelf al maatregelen getroffen om die ‘financiële pijn’ te verzachten.
 
Bij Kwekerij Baas werd een bezoek gebracht aan de bio-WKK. Deze levert zowel warmte als elektriciteit. De geïnteresseerde tuinders werden enthousiast ontvangen door Gerard Fuite, energie deskundige en verantwoordelijk voor ontwerp en technische begeleiding van de bio-WKK. Fuite begon bij de brandstof: hout uit de eigen regio. Op grote stapels lag het hout klaar voor de biomassa-installatie. Via vergassing van het hout gaat het brandbare gas naar een ketel waar thermische olie op hoge temperatuur gebracht wordt. Deze hete olie wordt met behulp van een ORC-installatie (Organic Rankine Cycle) omgezet in elektriciteit. Het resultaat is een installatie die 4300 kW aan vermogen kan leveren, waarvan ongeveer 500 kW aan elektriciteit. Daarmee voorziet Baas in zowel zijn warmte- als ook elektriciteitsbehoefte. Technisch een hoogstandje!
 
Daarna werd de Koekoekspolder bezocht. De afgelopen 6 jaar is daar met behulp van aardwarmte al 30 miljoen kuub aardgas bespaard. Radboud Vorage, projectdirecteur van Aardwarmtecluster BV, vertelde dat er aanvankelijk 3 bedrijven op het aardwarmtenet aangesloten waren en dat, dat nu uitgegroeid is naar zeven aansluitingen. Deze zomer verwacht Vorage een biologische kweker (Bio-Vahl) aan te sluiten en wordt de capaciteit van de aardwarmtebron ook in de zomer volledig benut. In de winter is er nu een tekort aan duurzame warmte op de aangesloten tuinbouwbedrijven.
 
Gelukkig heeft een drietal andere tuinbouwbedrijven, samen met Heat Plus, het initiatief genomen om een houtverbrandingscentrale te bouwen van maar liefst 15 MW thermisch vermogen. Volgens Vorage is de volgende logische stap om die houtcentrale te koppelen met het huidige aardwarmtenet. Dan ontstaat een ijzersterke combinatie met een basislast warmte uit de aardwarmtebron en in de wintermaanden warmte uit hout. Als dat allemaal gerealiseerd is, zijn in 2020 een tiental tuinbouwbedrijven in Koekoekspolder voor een groot deel ‘los’ van het aardgas. Er hoeft dan jaarlijks circa 12 miljoen kuub aardgas minder naar de Koekoekspolder en wordt de CO2-uitstoot beperkt met meer dan 20.000 ton!
 
Voor meer informatie over deze unieke samenwerking wordt verwezen naar de presentatie van Radboud Vorage van 27 februari 2019.
 
presentatie 7 jaar aardwarmte in de koekoekspolder
Naar het overzicht