Micro-organismen en mycorrhiza helpen bij afbraak

Ruim een jaar geleden is in Huissen een project gestart door Fiber2Fiber met het composteren van bladeren van amaryllis. De compost die vrijkomt wordt verrijkt met mycorrhiza en slib om daarmee een waardevolle grondstof te maken voor de opkweek van planen en bomen. Eind van dit jaar zal het project afgerond worden en begin 2023 is een excursie gepland voor geïnteresseerde kwekers.

Het project in Huissen staat niet op zich zelf. Onder leiding van Tom Bade zijn door Fiber2Fiber veel meer mogelijkheden onderzocht om op een slimme manier gebruik te maken van micro-organismen en mycorrhiza. De gedachte achter Fiber2Fiber is om schadelijke asbestvezels in de bodem om te zetten in een nuttige biomassavezel. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van zogenaamde VezelBrickz, alsmede tot een ketenaanpak. In het project bleek het daadwerkelijk mogelijk om de asbestvezels te ‘kraken’ en de biomassa (miscanthus) aan te wenden als grondstof voor de papierindustrie. De kennis die is opgedaan voor asbest blijkt ook van toepassing op andere schadelijke stoffen, al zal daarbij altijd sprake blijven van maatwerk. 

De wereld van micro-organismen en mycorrhiza is sterk in ontwikkeling en kan mogelijk ook uitkomst bieden voor het verwerken van reststromen uit de tuinbouw. Indien u zich verder in deze mogelijkheden wilt verdiepen dan kunt u zich aanmelden voor het symposium ‘Afbraak is afbraak’, over de afbraak van asbest, PFAS en andere schadelijke stoffen met behulp van microbiologie en planten. Het symposium wordt georganiseerd ter afsluiting van het succesvolle Fiber2Fiber project, waarin baanbrekende resultaten zijn bereikt op het gebied van de afbraak van asbest en PFAS en RWZI slib.
 
Het congres zal plaatsvinden op 15 december van 14:00 tot 17:00 in de Koepelkerk in Arnhem, een sfeervolle locatie voor dit evenement. Schrijf het alvast in uw agenda! Hier vindt u de routebeschrijving naar de locatie. Uiteraard is er achteraf nog tijd om te praten met de deelnemers over een hapje en een drankje. Ook zullen er ter plaatse opstellingen aanwezig zijn waar de resultaten nader worden uiteengezet. Het evenement is geheel gratis.

Om dit symposium bij te wonen, kunt u zich inschrijven via de volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPYtdHX0-The5puJVEm2IaSQcsrbjE6zZUhrSDv7GMkairJg/viewform

Naar het overzicht