Natuurlijke plantweerbaarheid

Margareth van der Horst, specialist gewasbescherming bij Plant Care Education, nam een grote groep tuinders mee in de wereld van schimmels, bacteriën en insecten die dagelijks tuinbouwgewassen bedreigen. Als je bedenkt dat er miljoenen soorten schimmels en bacteriën zijn, is het bijzonder dat onze gewassen nog zo goed kunnen overleven. Dat komt omdat de plant van nature mechanismen ontwikkeld heeft om zich te verdedigen. Zo is bekend dat er 200.000 soorten complexe, chemische plantenstoffen bestaan, waardoor een plant zich onsmakelijk of zelfs giftig kan maken.

De kantine bij Royal Berry was volgelopen met 29 geïnteresseerde tuinders die graag van Margareth wilde horen, hoe zij hun plantgezondheid verder kunnen verbeteren. Door veredeling hebben veel tuinbouwgewassen genen verloren, die juist van belang zijn voor de natuurlijke weerstand van de plant. Volgens onderzoekers spelen ongeveer 100 plantgenen een rol bij de weerstand van planten. Het is een constante ‘wapenwedloop’ tussen ziekteverwekker en het afweermechanisme van de plant. Margareth legde uitvoerig uit hoe je als tuinder kunt inspelen, op het versterken van de natuurlijke weerstand van je planten.

Luchtvochtigheid, licht, bemesting en bio-stimulatoren hebben allemaal invloed op het evenwicht tussen de ziekteverwekker en de plantweerbaarheid. Dat is een complex evenwicht. In dat opzicht is chemische gewasbescherming eenvoudiger, echter met het wegvallen van diverse middelen, is kennis van natuurlijke weerstand onmisbaar geworden. Margareth van der Horst concludeerde dat het benutten van de intrinsieke/natuurlijke eigenschappen van planten, de meest duurzame weg is naar een laag middelen gebruik. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen veredelaar, onderzoeker en kweker.

Naar het overzicht