Specerijenproductie krijgt boost in NEXTgarden

Op 25 september heeft de provincie Gelderland het innovatieproject Ingredient Farm goedgekeurd. Doel is om in het glastuinbouwgebied NEXTgarden exotische specerijen als kurkuma en zwarte peper te gaan telen, veredelen en verwerken. Zeven partners zetten de schouders onder dit unieke project.

De vraag naar kwalitatief goede grondstoffen neemt toe. Ook bij specerijen komt dit naar voren. De beschikbaarheid, kwaliteit en authenticiteit van specerijen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn aspecten die veel aandacht vragen in deze keten. Het is daarom goed om te onderzoeken of in
Nederland een deel zelf geteeld kan worden in de toekomst. 
Binnenlandse teelt kan ook voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, logistiek en kosten.

Keteninnovatie
Om deze uitdaging op te pakken is al enige tijd het project Ingredient Farm in voorbereiding met een consortium van o.a. tuinbouwers vanuit het glastuinbouwgebied NEXTgarden (gelegen tussen Arnhem en Nijmegen), jonge Wageningse technologiebedrijven en gerenommeerde Nederlandse
specerijenbedrijven. Binnen het project wordt de specerijketen opnieuw ontwikkeld, van plantenveredeling, teelt, verwerking tot de verkoop van de specerijen. De keteninnovatie richt zich
daarbij op twee heel verschillende gewassen, kurkuma en zwarte peper. Kurkuma (Curcuma longa) is gekozen vanwege zijn korte teeltcyclus en interessante inhoudsstoffen en voor zwarte peper (Piper nigrum) ligt de focus op het verkorten van de tijd tot de eerste oogst.

Telen onder glas
Het gaan telen onder glas en de veredeling op inhoudsstoffen, opbrengst en resistentie is uniek. Door
innovatieve veredelingstechnieken toe te passen kan dit proces in kortere tijd en goedkoper. Ook
snelle vermeerdering op basis van weefselkweek wordt ontwikkeld, evenals innovaties op het gebied
van klimaatcontrole. Gekeken wordt naar beïnvloeding van de vrucht- en wortelvorming, waarbij LED
belichting een belangrijke rol gaat spelen.

Kansen
De partners zien veel potentie in de ontwikkeling van in Nederland geteelde specerijen zoals bijvoorbeeld kurkumawortel en zwarte peper. Door de productieketen lokaal op te zetten worden grote transportafstanden vermeden. Samenwerking in de keten leidt tot nog voedselveiliger producten en speelt in op een groeiende marktvraag. Het project geeft invulling aan het beleid om
van het NEXTgarden gebied een vitale en toekomstbestendige tuinbouwcluster te maken. Net als het eerder dit jaar goedgekeurde Waterlinzen project, is het Ingredient Farm project mogelijk gemaakt door Op-Oost, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Naar het overzicht