Een kijkje in de houtketel van Martijn Evers

Volgens Martijn begint alles bij de keuze voor een bepaalde kwaliteit hout. Het vochtpercentage van het hout en eventuele vervuiling met zand, bepaalt het type verbrandingsketel en de verbrandingstechniek. Klopt het soort hout niet bij de installatie, dan krijg je een bak ellende over je heen. Daar zijn legio voorbeelden van. Martijn besloot hout te kopen bij Staatsbosbeheer, die een constante kwaliteit kan leveren. Ook het feit dat Staatsbosbeheer hout op voorraad heeft biedt een stuk rust. Het hout is op afroep beschikbaar.

Op 25 oktober werd door Martijn Evers, samen met Greenport Arnhem-Nijmegen, een excursie georganiseerd naar zijn innovatieve energie project. Een groep ondernemers kreeg een uniek kijkje, in de werking van de houtketel en het energiesysteem van Evers. Hij legde in detail uit hoe hij het retourwater uit zijn tuin in het Lt-net verder afkoelt en hoe dit weer tot een hoger rendement van zijn condensator leidt. Met een warmtewisselaar kan hij bovendien warmte en koude beter sturen in zijn amaryllis teelt. Hij is nu bijna helemaal van het aardgas af. Een prestatie van formaat!

Ondanks het succes van zijn houtstookcentrale, blijft Martijn van mening dat er geen gemakkelijkere brandstof voor de tuinbouw is dan aardgas. Veel van de duurzame alternatieven vragen om meer aandacht en/of kennis van de tuinder. Bovendien missen veel alternatieven de bruikbaarheid van CO2 in de rookgassen. Die CO2 moet nu extern aangevoerd worden en dat is voor een succesvolle energietransitie in de tuinbouw een absoluut aandachtspunt. De deelnemers waren het met elkaar eens dat de energietransitie op de tuinbouwbedrijven nog veel tijd en aandacht gaat vragen. Het tijdperk van goedkope en stabiele aardgasprijzen lijkt voorbij en de energiebelasting rijst de pan uit. Voor ieder bedrijf is een visie op een betaalbare warmtevoorziening absoluut noodzakelijk, anders ziet de toekomst er onzeker uit.

Naar het overzicht