Pact Arnhem-Nijmegen formuleert 10 speerpunten

Eens in de vijf jaar zet het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen haar speerpunten op een rij. Samen met de belangrijkste stakeholders werd op 8 september 2020 jl. een strategische sessie georganiseerd bij Mea Vota. Er werd door de aanwezigen, druk geschreven, stickers geplakt, gediscussieerd en geselecteerd. Uiteindelijk resulteerde dat in een beschrijving van de gezamenlijke ambitie voor 2025.

Als start van de bijeenkomst keek Radboud Vorage, coördinator van het Pact, terug op de laatste 5 jaar. In die periode werden 135 bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, waarvan er 17 gericht waren op scholing en training. Opgeteld kwamen er in 5 jaar in totaal 3700 geïnteresseerden naar de activiteiten. Veel activiteiten hebben bijgedragen aan kennisuitwisseling tussen deskundigen en ondernemers. Ook op het vlak van projecten is veel gebeurd, in vijf jaar tijd werden er samen met ondernemers 27 projecten opgezet. Dat resulteerde in een extra investering van 1,8 miljoen euro aan innovatieve en duurzame projecten. Daarmee heeft het gebied zich wederom als innovatieve tuinbouwregio op de kaart gezet.

Op de bijeenkomst bleek dat alle aanwezigen willen dat ook de komende 5 jaar de ingezette lijn wordt voortgezet. De belangrijkste speerpunten die genoemd werden voor de komende jaren zijn:

  • Aansluiten bij de (groene) wensen van burgers in de regio;
  • Blijven investeren in kennis, training en ondernemerschap;
  • Nieuwe teeltsystemen (schoon en zuinig) en weerbaar telen en Het Nieuwe Telen;
  • Toepassen van sensoren, digitalisering en big-data in de kas en keten;
  • Innoveren in robotisering en automatisering op de tuinbouwbedrijven;
  • Sterke afzetketens, unieke producten en betrouwbare afzet;
  • Ontwikkelen van afzetmogelijkheden in de eigen regio (internet marketing en korte ketens);
  • Tuinbouw weer interessant maken voor de jeugd en als werkgever, samenwerken met scholen en arbeidsbemiddeling in de regio;
  • Verder gaan met verminderen en verduurzamen van de energie(warmte)voorziening;
  • Bieden van informatie en beleving bij burgers over de tuinbouw (vergroten waardering en trots van burgers op hun tuinbouwsector).

 

Op basis van deze speerpunten zal de coördinator van het pact de komende jaren weer doelgerichte activiteiten gaan organiseren. Die activiteiten zullen vooral gericht zijn op de bedrijven in de tuinbouwketen en op de betrokken ondernemers/medewerkers. Zoals één van de tuinders het tijdens de bijeenkomst pakkend verwoorde ”de activiteiten die georganiseerd worden helpen je om als bedrijf niet stil te blijven staan”.

Ambitie pact Arnhem Nijmegen 2025

 

Naar het overzicht