Praktijkvoorbeelden van verduurzaming in NEXTgarden

Na een drukbezochte „Agro Cross Borders“-bijeenkomst in juli jl. bij kwekerij Dercks in Geldern (D) was op 18 september 2019 regio Arnhem-Nijmegen gastheer. En waar kan dat beter plaatsvinden dan in NEXTgarden/Bergerden, waar volop initiatieven op het gebied van duurzaamheid te vinden zijn. Inmiddels kunnen ze hier putten uit ruim 15 jaar ervaring met onder andere een eigen warmte- CO2-net, zonnepanelen op de gietwaterplas en een houtgestookte biomassacentrale die dit najaar gebouwd gaat worden.

Bij aardbeienkweker „Royal Berry”, werd door Jan van Genderen de aftrap gegeven voor de middag die in het teken stond van de toepassingen van duurzame energie in de tuinbouw. Royal Berry is al jaren op het collectieve elektranet van Bergerden aangesloten en zal in 2020 warmte gaan ontvangen van de biomassacentrale.

Agrobusiness Niederrhein e.V. was samen met haar Nederlandse projectpartners Greenport Venlo en Greenport Gelderland goed vertegenwoordigd deze middag. De ruim 50 deelnemers werden allereerst bijgepraat over de ontwikkeling van tuinbouwgebied NEXTgarden en de samenhang tussen de duurzame initiatieven. Daarna was het woord aan de initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen van de duurzaamheidsprojecten. Na de eerste twee presentaties was er een wandelexcursie langs de projecten die in NEXTgarden te vinden zijn. Hier werden de aanwezigen geïnformeerd over de leerpunten en ervaringen om tuinders te laten verduurzamen.

Na een korte pauze werd deel 2 hervat. Hierin werden vervolgpresentaties gegeven over het proces van zonnepanelen op de gietwaterplas en de nieuwe biomassacentrale. Daarnaast werd met veel interesse geluisterd naar Georg Hanka uit Kempten (D). Door middel van toepassing van ondiepe geothermie, in combinatie met warmtepompen, weet hij zijn kwekerij te verwarmen. In de toekomst wil Hanka onderzoeken of een hoge temperatuur CO2-warmtepomp nog betere resultaten gaat geven. Dit type warmtepomp geeft een hogere temperatuur en is daarom zeer geschikt om kassen te verwarmen.

Onder leiding van discussieleider Radboud Vorage van Greenport Gelderland, konden de aanwezigen discussiëren over energie verduurzaming in de tuinbouw in Nederland en Duitsland. Daarbij bleek dat tuinders aan beide zijden van de grens te maken hebben met verschillende regels, financiële randvoorwaarden en subsidiemogelijkheden. Daardoor ontwikkelt de verduurzaming van de tuinbouw zich op een verschillende wijze. Dit biedt wel mooie kansen om van elkaar te leren.

Het project “Agro Cross Borders“ is een samenwerking tussen Greenport Venlo, Agrobusiness Niederrhein en Greenport Gelderland. Het project wordt ondersteund door INTERREG – Euregio Rijn-Waal. Het INTERREG-programma Duitsland-Nederland laat zien, dat met ondersteuning van de Europese Unie, in het Duits-Nederlands grensgebied belangrijke en relevante projecten uitgevoerd kunnen worden.

U kunt hier de presentatie teruglezen

Presentatie Bergerden van visie naar realisatie

Presentatie DZL Greenport Arnhem Nijmegen (web)

HoSt Combustion Complete presentatie - Bioenergy-Installations - NL - NEXT GARDEN

Lingezegen Energy

 

 

 

Naar het overzicht