Tuinbouwdebat zet tuinbouw op de kaart

Met de verkiezing van de Provinciale Staten en de waterschappen in aantocht wordt er in veel zaaltjes volop gediscussieerd over de toekomst van Gelderland. Zo ook op 2 maart jl., de datum waarop in het Laanboomhuis in Opheusden de Gelderse tuinbouwsector bijeen kwam. In een volle zaal gingen jonge tuinders in debat met provinciale politici. Maar liefst tien politieke partijen waren aanwezig. Geen onderwerp werd gemeden. Het debat werd georganiseerd door Greenport Gelderland.

Zoals zoveel sectoren heeft ook de tuinbouw vakmensen nodig. Zo vertelde een ondernemer uit de boomkwekerijsector dat zijn sector begonnen is een eigen opleiding op te zetten. Leerlingen worden uitgenodigd om een kijkje op een boomkwekerij te nemen. Hebben ze interesse, dan kunnen ze direct aan de slag. Die aanpak zou veel breder opgepakt kunnen worden en daar kan de provincie bij helpen. Zijn collega gaf aan dat hij bijvoorbeeld niet op een STAP-regeling zit te wachten waarmee nagelstylistes opgeleid worden, maar dat er behoefte is aan een regeling waarbij vakmensen worden opgeleid in beroepen waar nu tekorten zijn. Die mensen kunnen morgen aan de slag.

Een andere ondernemer onderschreef dat belang van vakmensen. Volgens hem is de tuinbouw een belangrijke schakel bij het vergroenen van steden, bijdragen aan schonere lucht en zorgen voor een beter klimaat. Dan moeten er wel voldoende arbeidskrachten zijn om die ‘groene transitie’ mogelijk te maken. Ook moet er perspectief zijn voor tuinbouwbedrijven om te groeien, op de huidige plek of gezamenlijk in een cluster. Hij vroeg de Gelderse politiek om meer duidelijkheid waar de tuinbouwsector zich kan ontwikkelen, immers de ruimte is beperkt en de ambities groot. Het belangrijkste is echter, dat de politici op het netvlies hebben hoe belangrijk de tuinbouw is in de vergroening van Nederland en het oplossen van allerlei vraagstukken zoals stikstof, opwarming, energie en droogte.

Van links tot rechts spraken de politici hun waardering uit voor de tuinbouwsector, maar hoe dat straks in nieuw beleid omgezet moet gaan worden bleef nog onduidelijk. Rian Verwoert, voorzitter van Greenport Gelderland, had daar een oplossing voor. Alle deelnemers kregen van Rian het leaflet ‘Tuinbouw Plantaardig Natuurlijk, toekomstagenda Tuinbouw Gelderland 2030’ uitgereikt. Een mooie basis om één op één over te nemen in het nog op te stellen coalitieakkoord. Daar liet hij het niet bij, want alle politici kregen ook nog een echt fruitboompje cadeau, om in hun achtertuin al te beginnen met de vergroening van Gelderland.

 

Naar het overzicht