Van plantenmateriaal tot voedingsmedium voor bomen

Met een symposium in Arnhem op 15 december j.l. werd aandacht besteed aan de mogelijkheden om van plantenresten weer waardevolle grondstoffen te maken. Tom Bade en Ron Evers deden samen een praktijkproject waarbij bladresten uit de amaryllisteelt opgewerkt werd tot een ideale grondstof om bomen in te kweken. Door de amaryllis bladeren te composteren, aan te vullen met rivierslib en te verrijken met nuttige schimmels (Mycorrhiza) ontstaat het product met de naam Brickz. Brickz biedt een uniek medium voor een snelle opkweek van diverse soorten bomen. Bovendien kan Brickz op maat gemaakt worden en met het gewenste bodemleven: https://www.tripleee.nl/product/brickz/

In het symposium werd door diverse sprekers ingegaan op de wereld van nuttige schimmels en bacteriën in de bodem. Zo zijn er experimenten gedaan om te onderzoeken welke combinatie van schimmels en bacteriën in staat zijn om asbest te veranderen, zodat het geen gevaarlijke stof meer is. De onderzoekers gingen zelfs verder en onderzochten of ook PFAS onder invloed van schimmels en bacteriën afgebroken kan worden. Dat is behoorlijk uitdagend, aangezien zowel asbest als ook PFAS bekend staan om hun eigenschap dat ze nauwelijks afbreekbaar zijn in de bodem. De eerste resultaten tonen aan dat belde stoffen onder invloed van schimmels en bacteriën kunnen veranderen, maar volledig afbreken is nog niet gelukt.

Het praktijkproject van Tom Bade en Ron Evers werd voor een deel gefinancierd met behulp van de subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert. Deze regeling biedt innovatieve ondernemers de mogelijkheid om hun ideeën in de praktijk uit te proberen met een financiële ondersteuning van 30 tot 50% (met een maximale subsidie van 50.000 euro). Voor Tom Bade was het project een mooie opstap om Brickz een stapje dichter bij de markt te brengen en een keten met boomkwekers op te zetten. Brickz biedt kansen om tot een meer circulaire tuinbouw te komen.

  • Ondernemers die ook een innovatief project willen opzetten kunnen informatie over de subsidieregeling Greenport Gelderland Innoveert krijgen via Radboud Vorage: r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl
Naar het overzicht